Omhoog
Aanmelden
onze school


Het Baken is een school van rond de 220 kinderen, verdeeld  over 8 groepen. Met dit aantal kinderen hebben we een overzichtelijke groepsindeling en kunnen we echt een school zijn waar iedereen gezien en gekend wordt.

Als Vreedzame school zijn we voortdurend gericht op een uitstekend pedagogisch klimaat, een goede communicatie en het voorkomen van negatief gedrag en conflicten.  

Het geven van goed onderwijs zien we als onze hoofdtaak. Goede resultaten  zijn belangrijk, daarom werken we opbrengstgericht  aan de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen.  Hierbij  gebruiken  we moderne  methodes en zetten ICT in als middel  om het onderwijs te ondersteunen. Tablets worden dagelijks gebruikt tijdens de lessen.

Uiteraard gaat het ons niet alleen om kennisoverdracht. We hechten veel waarde aan de totale persoonlijkheids- en talentontwikkeling van kinderen. Daarom is er ook veel aandacht voor de sociale, creatieve en sportieve vaardigheden.

​ 

 

  CBS Het Baken.
  P.A  van Meverstraat 9
  1507 XE  Zaandam.
  tel: 075-2010120

  info@het-baken.nl

CBS Het Baken  |  P.A. van Meverstraat 9 1507 XE Zaandam  |  075-2010120  |  info@het-baken.nl