Omhoog
Aanmelden
missie - visie

Het geven van GOED onderwijs zien we als onze belangrijkste opdracht. Goed onderwijs betekent voor ons dat kinderen veel leren, dat er sprake is van een veilige sfeer en we respectvol met elkaar omgaan. Rekening houdend met de talenten en capaciteiten van kinderen, wordt het beste uit elk kind gehaald.

Ons onderwijs is Breed , Passend en Opbrengstgericht.

Breed betekent dat we ons richten op de brede persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen en er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden. We werken zowel binnen als buiten schooltijd hiervoor samen met partners, zodat talent zich kan ontwikkelen.

Passend betekent dat we rekening houden met verschillen tussen kinderen. De onderwijsbehoefte van het kind is het uitgangspunt, daarbij wordt passende ondersteuning of uitdaging gegeven.

Opbrengstgericht betekent dat we doelen stellen en hard werken aan het behalen van goede resultaten. Hierbij betrekken we ouders en kinderen intensief.

Het jonge kind 

Onze kleuters  moeten  alle ruimte en tijd krijgen om al spelend en ontdekkend de wereld te ontdekken en zich te ontwikkelen. Naast het vrije spel  werken we vanuit thema's  en bieden we betekenisvolle taal- en rekenactiviteiten aan. Zo leren de jonge kinderen spelenderwijs en doelgericht en kunnen we aansluiten bij de ontwikkelingsfase van het kind.

Leren in de 21 e eeuw

We zijn ons ervan bewust dat kinderen leven in een snel veranderende maatschappij. We geven ze vaardigheden mee die belangrijk zijn voor de toekomst en zetten hierbij ict als  ondersteuning in. Er wordt met tablets en digiborden gewerkt.Kinderen kunnen daarmee beter op maat oefenen.

 

 Educatief partnerschap

Een goede samenwerking  tussen ouders, leerkracht en kind vinden we erg belangrijk. Door middel van gesprekken met kinderen en ouders, willen we bereiken dat kinderen goed gedijen en de ruimte krijgen zich optimaal te ontwikkelen.

  

 

onze school_missie_visie.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CBS Het Baken  |  P.A. van Meverstraat 9 1507 XE Zaandam  |  075-2010120  |  info@het-baken.nl