Omhoog
Aanmelden
passend onderwijs


Goed onderwijs is nodig voor alle kinderen. Passend is het onderwijs als het lukt om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoefte van alle kinderen.  Door middel van observaties, toetsen en gesprekken met kinderen en  ouders leren we het kind goed kennen. De leerkracht signaleert het tijdig als er sprake is van een achterstand, een voorsprong of  gedrag-en werkhoudingsproblemen. Natuurlijk bespreken we dit met de ouders, indien nodig wordt hierbij de intern begeleider ingeschakeld.

Voor de grootste groep kinderen zal  het basis aanbod passend zijn. Er zijn echter kinderen die meer  aandacht en instructie nodig hebben om de doelen te behalen.Voor een ander kind zal er juist verdieping en een plusprogramma nodig zijn om uitgedaagd te worden. Kinderen die in de plusgroep zitten krijgen een uitbreiding op het reguliere programma en extra werk mee voor de weektaak in de klas.

Kortom onderwijs op maat is wat we nastreven.

Uw kind is onze zorg - Informatie over de manier waarop wij  op onze school het onderwijs en de extra ondersteuning vormgeven is te lezen in de schoolgids. In de folder leerlingenzorg vindt u informatie over de werkwijze van het Ondersteuningsteam.​

20 - JM - Broers-Zussenklein.jpg

   Onze intern begeleiders 

Irene Keijzer  Eugenie Galiart   gr 1 t/m 4     groep 5 t/m 8

mail.jpg     
mail de internbegeleiders:

irene.keijzer@agora.nu
eugenie.galiart@agora.nu

 

 

 

Folder ondersteuningsteam Baken.pdfFolder ondersteuningsteam Het Baken.pdf

Schoolondersteuningsprofiel Het Baken 2018.pdf​
CBS Het Baken  |  P.A. van Meverstraat 9 1507 XE Zaandam  |  075-2010120  |  info@het-baken.nl