Omhoog
Aanmelden
schoolgids

Elke school vertelt in de schoolgids o.a. op welke manier het onderwijs wordt vormgegeven, welke methodes er worden gebruikt, hoe de leerlingenzorg georganiseerd is, hoe ouders actief betrokken kunnen zijn en welke extra activiteiten er zijn voor leerlingen.

Voor algemeen organisatorische zaken verwijzen we u vooral naar de pagina algemeen van de website en naar onze  wekelijkse nieuwsbrief, de Brulboei.

Jaarlijks wordt de schoolgids geactualiseerd en op de website geplaatst. Rechts​ op deze pagina kunt de schoolgids openen en lezen. We hopen dat we u op deze manier volledig informeren, mocht u dingen missen of suggesties hebben dan horen we dat natuurlijk graag.

Nieuwe ouders die interesse hebben in Het Baken, ontvangen de schoolgids van ons tijdens het oriënterende kennismakingsbezoek of op de open ochtend.

Naast deze informatie  is er ook de Agoraschoolgids. In deze gids vindt u alle informatie over zaken en regelgeving die voor alle scholen onder ons bestuur van toepassing zijn.                U moet dan denken aan o.a. verlof en verzuimregeling, de klachtenregeling, de wet op de privacy e.d.

 

 

 


 

schoolgids agora.jpg

Het Baken schoolgids


Agora schoolgids

CBS Het Baken  |  P.A. van Meverstraat 9 1507 XE Zaandam  |  075-2010120  |  info@het-baken.nl