Omhoog
Aanmelden
sociale veiligheid

Als school zijn we verplicht te zorgen voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van onze leerlingen gedurende de schooldag.

Een aantal onderdelen van het werken aan veiligheid benoemen we hier specifiek, ook noemen we hier de medewerkers die belast zijn met een taak op dit gebied.

Arbo-coordinator: Anja Oskam ( leraar groep 4)

Is belast met de toezicht op de fysieke veiligheid en het monitoren van incidenten/ongelukken. Ontruimingsoefeningen worden door de Arbo-coordinator inn samenwerking met de BHV-ers georganiseerd en gecoordineerd.

Anti-pestcoordinator/ coordinator Sociale Veiligheid: Jolanda Stkkelorum ( leraar groep 6)

Is belast met de monitoring van de sociale veiligheid en het welbevinden van de leerlingen en coordinator/aanspreekpersoon in het kader van de pesten.

Aandachtsfunctionarissen in het kader van de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld:

Irene Keijze en Eugenie Galliart: ( intern begeleiders)

Irene Keijzer is tevens de interne vertrouwenspersoon.​​​

CBS Het Baken  |  P.A. van Meverstraat 9 1507 XE Zaandam  |  075-2010120  |  info@het-baken.nl