Omhoog
Aanmelden
vreedzame school

​Het Baken is een Vreedzame School. Al in 2007 hebben we de keus gemaakt om met dit programma te werken.Natuurlijk wordt de inhoud steeds geactualiseerd.

Doelstelling van de Vreedzame School is dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor een goede en positieve sfeer. Kinderen leren nadrukkelijk dat zij die verantwoordelijkheid hebben en iedereen daaraan bij moet dragen. Er wordt geleerd hoe er op een positieve manier gecommuniceerd kan worden en hoe je conflicten op een goede manier op kan lossen en hoe je respectvol met elkaar omgaat. De basislessen van de Vreedzame School worden in alle groepen gegeven. Elk blok heeft een eigen thema en in onze weekbrief kunnen ouders regelmatig lezen welk thema behandeld wordt.

In de groepen 7 en 8 kunnen kinderen meedoen aan de mediatorentraining en ingezet worden als mediator. Dit betekent dat zij andere kinderen kunnen helpen bij het oplossen van een conflict.

De groepsvergadering is ook een onderdeel van de Vreedzame School. Kinderen leren in de groepen 7 en 8 veel over democratisch burgerschap en oefenen vaardigheden als;       je mening geven, standpunten innemen, kritisch luisteren, discussieren, een vergadering leiden, samenvatten, notuleren e.d. 

Meer informatie is te vinden op www.devreedzameschool.nl

 

mediatoren 2014 klein.jpg

Logo_Vreedzame_school.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CBS Het Baken  |  P.A. van Meverstraat 9 1507 XE Zaandam  |  075-2010120  |  info@het-baken.nl