Omhoog
Aanmelden


medezeggenschapsraad.

De medezeggenschapsraad is een belangrijk orgaan binnen de school.

In de MR wordt gesproken over o.a. de koers en het beleid van de school. De MR heeft advies of instemmingsrecht op een aantal belangrijke punten.    

De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De directie van de school is een gedeelte van de vergadering aanwezig om plannen en beleidsvoornemens toe te lichten.

Binnen de stichting Agora kennen we ook de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Alle 25 scholen hebben een ouder of personeelslid afgevaardigd naar de GMR.

De MR roept alle ouders op mee te denken en betrokken te zijn bij de school van uw kind.

mr 2018_1.jpg

De leden van de MR van Het Baken zijn: 


Oudergeleding

Mevr. Judith Gerritsen- voorzitter

Dhr.  Yoran van der Pligt

Mevr. Anke Laffort

 

Personeelsgeleding

Mevr. Dette van Dongen

Mevr. Inge de Jong ( secretaris/afgevaardigde naar de GMR)

Mevr. Marianne Meure

 

Emailadres MR: mr@het-baken.nl 


medezeggen-
schapsraad 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CBS Het Baken  |  P.A. van Meverstraat 9 1507 XE Zaandam  |  075-2010120  |  info@het-baken.nl