Omhoog
Aanmelden


medezeggenschapsraad.

De medezeggenschapsraad is een belangrijk orgaan binnen de school.

In de MR wordt gesproken over o.a de koers en het beleid van de school.  De MR heeft advies of instemmingsrecht op een aantal belangrijke punten.    

De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De directie van de school is een gedeelte van de vergadering aanwezig om plannen en beleidsvoornemens toe te lichten.

Binnen de stichting Agora kennen we ook de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Alle 25 scholen hebben een lid afgevaardigd naar de GMR.

De leden van de MR van Het Baken zijn: Oudergeleding

Mevr. Judith Gerritsen- voorzitter

Dhr.  Michel Talakua-secretaris

Mevr. Marion van Baak

 

Personeelsgeleding

Mevr. Dette van Dongen

Mevr. Inge de Jong ( afgevaardigde naar de GMR)

Vacature      

Emailadres MR: mr@het-baken.nl 


medezeggen-
schapsraad 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CBS Het Baken  |  P.A. van Meverstraat 9 1507 XE Zaandam  |  075-2010120  |  info@het-baken.nl