Omhoog
Aanmelden
ouder- betrokkenheid


Met ouders kom je verder

Een goede samenwerking met ouders is voor ons, maar vooral voor de ontwikkeling van uw kind van groot belang.

Vanuit de pedagogische driehoek:  kind -school -ouder zijn we altijd op zoek naar de beste samenwerking in de opvoeding, de begeleiding en het onderwijs aan de kinderen. Uiteraard ieder vanuit een eigen deskundigheid en vanuit een eigen verantwoordelijkheid.

Steeds meer wordt duidelijk dat ouderbetrokkenheid bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. Het thema ouderbetrokkenheid en de kansen die dat biedt, is voor ons een belangrijk onderwerp waarover we in het team en met met ouders in gesprek zijn.

De medezeggenschapsraad organiseert in overleg met de schoolleiding klankbordavonden rond het thema ouderbetrokkenheid.

Over ouderbetrokkenheid kunt u meer lezen in de brieven die hiernaast zijn gepubliceerd

 

 

 

 

 

 

CBS Het Baken  |  P.A. van Meverstraat 9 1507 XE Zaandam  |  075-2010120  |  info@het-baken.nl