Omhoog
Aanmelden
informatie


Op verschillende manieren en op verschillende momenten ontmoeten leerkrachten en ouders elkaar.

Aan het begin van het schooljaar starten we in elke groep met de zgn. Nieuweschooljaars receptie. Ouders zijn dan welkom om het eerste half uur even uitgebreid in de klas te blijven, met de leerkracht kennis te maken en andere ouders te ontmoeten. 

U ontvangt van de leerkracht schriftelijk de belangrijkste informatie over de gang van zaken in de groep en bijzonderheden die handig zijn om te weten.

In de maand september voert de leerkracht met alle ouders een startgesprek.

In februari hebben we het voortgangsgesprek.

Jaarlijks zijn er meerdere thematische ouderavonden-of ochtenden met een opvoedkundig of onderwijskundig onderwerp.

Belangrijk:

Er is altijd gelegenheid om, indien nodig, een afspraak te maken met de leerkracht. Ook de leerkracht zal contact met u opnemen als er aanleiding is iets met u te bespreken.

 

 

 

 

ouders_informatie.jpgCBS Het Baken  |  P.A. van Meverstraat 9 1507 XE Zaandam  |  075-2010120  |  info@het-baken.nl