Omhoog
Aanmelden
ouderraad

 

De ouderraad is een onmisbare schakel in de school.

De OR is actief in de ondersteuning van het team bij allerlei actviteiten die gedurende het schooljaar voor kinderen worden georganiseerd.

Sint Maarten, Sinterklaas , Kerst, Voorleesontijt, Pasen, Eindejaarsfeest. Het  zijn maar een paar voorbeelden van de momenten waarop de OR actief  meewerkt.

De OR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Op deze vergaderingen komen allerlei praktische schoolzaken aan de orde en de schoolleiding kan deze groep ouders als klankbord gebruiken. Naast de vergaderingen wordt er vooral gewerkt met commissies waarin ouders en teamleden samenwerken.

De  (vrijwilige)ouderbijdrage wordt beheerd door de OR. Hiervan worden cadeautjes en alle extra activiteiten die voor kinderen worden georgansieerd bekostigd.                 

De hoogte van de ouderbijdrage is € 35,00 per kind per jaar. De ouderbijdrage wordt begin oktober geind door het adminstratiekantoor van de stichting Agora. Naast de ouderbijdrage wordt de bijdrage voor het schoolreisje of het schoolkamp begin april apart geind.

Samenstelling van de ouderraaad :

Samantha Hijzelendoorn (Voorzitter)

Sabine Metz ( Secretaris )

Anita Rep 

Jiske Vis

Janine Velders

Karlijn Roos

Angelique de Kruijff

Rachel Cannegieter

Sayime Aktas

Suzanne Raposo

 

 

 
or 2016.jpg


ouderraad 2016-2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CBS Het Baken  |  P.A. van Meverstraat 9 1507 XE Zaandam  |  075-6164886  |  info@het-baken.nl